Kadrovi

Direktor:

Jerinić Marko dipl.ing.građ.

Kontakt telefon: 098/797-752
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Građevinski fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2000.
Zaposlenje u birou od 2001.
Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 2004.


 Projektanti s ovlaštenjem:

Ecimović Anton mag.ing.aedif.

Kontakt telefon: 099/3115-751
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Građevinski fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2010.
Zaposlenje u birou od  2010.
Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 2013. 

Gašpić Hrvoje mag.ing.aedif.

Kontakt telefon: 098/1715-430
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Građevinski fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2010.
Zaposlenje u birou od  2010.
Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 2013.

Lojpur Josip mag.ing.aedif.

Kontakt telefon: 098/200-657
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Građevinski fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2013. 
Zaposlenje u birou od  2013. 
Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 2016.
Koordinator zaštite na radu I i II 

Štefanić Antun dipl.ing.građ.

Kontakt telefon: 099/5655-101
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Građevinski fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2002.
Zaposlenje u birou od 2010.
Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 2008.

Marina Karačić dipl.ing.građ.

Kontakt telefon: 099/5617-138
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Građevinski fakultet, univerzitet u Sarajevu, 1999.
Zaposlenje u birou od 2009.
Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 2009.    

Projektanti:

 

Geodeti:

Grgić Boriša dipl.ing.geod.
Kontakt telefon: 099/2693-273
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Geodetski  fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2000. god.
Zaposlenje u PB «Palmotićeva 45» d.o.o. od  2013. god.
Član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije od 2010.

Ružica Bošnjak Medić dipl.ing.geod.
Kontakt telefon: 099/6048-530
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Geodetski  fakultet, sveučilište u Zagrebu, 2003. god.
Zaposlenje u Projektni biro P45 d.o.o. od  2015. god.
Član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije od 2016.

Jović Želimir ing.geod.
Kontakt telefon: 099/2740-185
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Geodetski  fakultet, sveučilište u Zagrebu, 1999. god
Zaposlenje u PB «Palmotićeva 45» d.o.o. od  2013. god.

Šepac Danijel ing.geod.
Kontakt telefon: 099/3115-752
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Diploma: Geodetski  fakultet, sveučilište u Zagrebu, 1999. god.
Zaposlenje u PB «Palmotićeva 45» d.o.o. od  2007. god.
Član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije od 2012.

Udovičić Marko geod.tehničar
Kontakt telefon: 099/2740-190
e-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript
Zaposlenje u PB «Palmotićeva 45» d.o.o. od  2013. god.

 

 
© All copyrights reserved. Sva prava pridržana. Projektni biro Palmotićeva 45. 2009.
Developed by: Vemax