Rekonstrukcija državne ceste D8, dionica: Zaton Doli – Orašac, 1. poddionica duljine 8,8 km

Rekonstrukcija državne ceste D8, dionica: Zaton Doli – Orašac, 1. poddionica duljine 8,8 km

Početak poddionice je na postojećem križanju državne ceste D8 i D414 prema poluotoku Pelješcu, a kraj na početku uvale Budima prije Banića. Projektirana su dva traka za spora vozila zbog velikih uzdužnih nagiba na dijelovima trase, jedan duljine 1,0 km, a drugi duljine 1,8 km. Na samoj dionici na lokaciji Smokvina rješen je problem postojećeg rasjeda. Projektirana su i dva odmorišta za osoba vozila. Rekonstrukcija predmetne dionice je nakon izgradnje povećala propusnu moć i sigurnost prometovanja na dionici.
Preuzmi KMZ datoteku

 
Brza cesta obilaznica Velike Gorice, duljine 6,7 km i spojna cesta na državnu cestu D408, duljine 2,7 km

Brza cesta obilaznica Velike Gorice, duljine 6,7 km i spojna cesta na državnu cestu D408, duljine 2,7 km

Obje prometnice su od velike važnosti za razvitak grada Velike Gorice i okolne regije. Dovršetkom tih prometnica rješen je problem zagušenosti prometom samog centra Velike Gorice i postigla se bolja povezanost gradova Velike Gorice, Siska i Petrinje sa gradom Zagrebom. Obje prometnice su projektirane s dva odvojena kolnika sa zelenim razdjelnim pojasom i biciklističko pješačkim stazama. Prometnica je izgrađena i u funkciji.
Preuzmi KMZ datoteku

 

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionica: Andraševec – Mokrice, duljine 5,2 km

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionica: Andraševec – Mokrice, duljine 5,2 km

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sastavni je dio smjera koji spaja zasljemensko područje sa gradom Zagrebom i zatvara logičan slijed tzv. Zagrebački prsten. Dionica Andraševec – Mokrice prvi je dio predmetne prometnice koji je izgrađen i u funkciji. Prometnica je u konačnici projektirana s dva odvojena kolnika sa zelenim razdjelnim pojasom i križanjima izvan razine. Nastavno je prometnica izgrađena do Bedekovčine i trenutno je u tijeku gradnja do Zlatar Bistrice.
Preuzmi KMZ datoteku

 

Dogradnja raskrižja državne ceste D3 sa državnom cestom D8 i rekonstrukcija čvora „Matulji” na autocesti A7

Dogradnja raskrižja državne ceste D3 sa državnom cestom D8 i rekonstrukcija čvora „Matulji” na autocesti A7

Interregionalno čvorište Matulji na autocesti A7 rekonstruirano je na način da će se dodati drugi kolnik i zeleni razdjelni pojas te u nastavku prema istarskom Y izgraditi novi vijadukt Živice i denivelirano čvorište prema Opatiji s kružnim križanjem u Matuljima na državnoj cesti D3 i D8.
Preuzmi KMZ datoteku

 

Međunarodni trajektni terminal Zadar – Gaženica, izgradnja parkirališta sa 456 parkirnih mjesta

Međunarodni trajektni terminal Zadar – Gaženica, izgradnja parkirališta sa 456 parkirnih mjesta

Površina parkirališta nakon izgradnje komercijalnog centra smještena je uz sjevernu granicu Međunarodnog trajektnog terminala Gaženica. Pristup parkiralištu predviđen je na dvije lokacije s zapadne strane, te s jednog ulaza/izlaza s istočne strane. U sklopu prometnih površina projektiran je sustav odvodnje s pročišćavanjem u zoni visoke podzemne vode. Izgradnjom zahvata osigurani su dodatni kapaciteti parkirališnih mjesta za potrebe korisnika međunarodnog trajektnog terminala.
Preuzmi KMZ datoteku

 
Novi putnički terminal Zračne Luke Zagreb, izgradnja internih prometnica i parkirališta sa 1171 parkirnim mjestom

Novi putnički terminal Zračne Luke Zagreb, izgradnja internih prometnica i parkirališta sa 1171 parkirnim mjestom

Promet se u zoni aerodromskih sadržaja dijeli vertikalno u dvije razine i situacijski na dva fizički odvojena područja. Kretanje privatnih automobila odvojeno je od vozila javnog prijevoza, zaposlenika i dostave pješačkom površinom ispred zgrade terminala. U sklopu prometnih površina projektiran je sustav odvodnje s pročišćavanjem. Izgradnjom zahvata osigurani su dodatni kapaciteti parkirališnih mjesta za potrebe korisnika međunarodne zračne luke.
Preuzmi KMZ datoteku