Specijalizirani smo za djelatnost projektiranja objekata niskogradnje (ceste, objekti, parkirališta, parkirne kuće, aerodromi, vodovodi, kanalizacije i regulacije vodotoka) i geodetske radove na objektima niskogradnje.

 

Projektni biro P45 d.o.o. trenutno sudjeluje u velikom dijelu projektiranja rekonstrukcija postojećih i razvoju novih prometnica u Hrvatskoj te na geodetskim poslovima vezano uz prometnu infrastrukturu.

 
01

Rekonstrukcija državne ceste D8, dionica: Zaton Doli – Orašac, 1. poddionica duljine 8,8 km

Početak poddionice je na postojećem križanju državne ceste D8 i D414 prema poluotoku Pelješcu, a kraj na početku uvale Budima prije Banića. Projektirana su dva traka za spora vozila zbog velikih uzdužnih nagiba na dijelovima trase, jedan duljine 1,0 km, a drugi duljine 1,8 km. Na samoj dionici na lokaciji Smokvina rješen je problem postojećeg […]

02

Brza cesta obilaznica Velike Gorice, duljine 6,7 km i spojna cesta na državnu cestu D408, duljine 2,7 km

Obje prometnice su od velike važnosti za razvitak grada Velike Gorice i okolne regije. Dovršetkom tih prometnica rješen je problem zagušenosti prometom samog centra Velike Gorice i postigla se bolja povezanost gradova Velike Gorice, Siska i Petrinje sa gradom Zagrebom. Obje prometnice su projektirane s dva odvojena kolnika sa zelenim razdjelnim pojasom i biciklističko pješačkim […]

03

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionica: Andraševec – Mokrice, duljine 5,2 km

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sastavni je dio smjera koji spaja zasljemensko područje sa gradom Zagrebom i zatvara logičan slijed tzv. Zagrebački prsten. Dionica Andraševec – Mokrice prvi je dio predmetne prometnice koji je izgrađen i u funkciji. Prometnica je u konačnici projektirana s dva odvojena kolnika sa zelenim razdjelnim pojasom i […]

04

Dogradnja raskrižja državne ceste D3 sa državnom cestom D8 i rekonstrukcija čvora „Matulji” na autocesti A7

Interregionalno čvorište Matulji na autocesti A7 rekonstruirano je na način da će se dodati drugi kolnik i zeleni razdjelni pojas te u nastavku prema istarskom Y izgraditi novi vijadukt Živice i denivelirano čvorište prema Opatiji s kružnim križanjem u Matuljima na državnoj cesti […]

05

Međunarodni trajektni terminal Zadar – Gaženica, izgradnja parkirališta sa 456 parkirnih mjesta

Površina parkirališta nakon izgradnje komercijalnog centra smještena je uz sjevernu granicu Međunarodnog trajektnog terminala Gaženica. Pristup parkiralištu predviđen je na dvije lokacije s zapadne strane, te s jednog ulaza/izlaza s istočne strane. U sklopu prometnih površina projektiran je sustav odvodnje s pročišćavanjem u zoni visoke podzemne vode. Izgradnjom zahvata osigurani su dodatni kapaciteti parkirališnih mjesta […]

06

Novi putnički terminal Zračne Luke Zagreb, izgradnja internih prometnica i parkirališta sa 1171 parkirnim mjestom

Promet se u zoni aerodromskih sadržaja dijeli vertikalno u dvije razine i situacijski na dva fizički odvojena područja. Kretanje privatnih automobila odvojeno je od vozila javnog prijevoza, zaposlenika i dostave pješačkom površinom ispred zgrade terminala. U sklopu prometnih površina projektiran je sustav odvodnje s pročišćavanjem. Izgradnjom zahvata osigurani su dodatni kapaciteti parkirališnih mjesta za potrebe […]