Od 2008. godine Projektni biro P45 d.o.o. posjeduje Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Vizija i ciljevi u tom segmentu našeg rada ostvaruju se kontinuiranim ulaganjem u razvoj geodetske djelatnosti korištenjem kvalitetnog instrumentarija, suvremene računalne opreme i programskih rješenja te stručnim usavršavanjem djelatnika.

Uz uobičajene geodetske usluge vezano uz projektiranje, nadzor i građenje objekata infrastrukture nudimo i usluge:

  • Fotogrametrijske izmjere
  • Laserskog skeniranja iz zraka (LiDAR)
  • Snimanja iz zraka sustavima bespilotnih letjelica (geodetske usluge i inspekcijski nadzori)

Sve finalne proizvode isporučujemo u raznim formatima, prema zahtjevima naručitelja.

Lista važnijih usluga u posljednjih 10 godina:

  • Geodetski nadzor na izgradnjom dijela državne ceste D66, kružno križanje Šijana
  • Geodetski nadzor na izgradnjom državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica (A7)
  • Geodetski nadzor nad izgradnjom Podravskog Y, dionica Gradec – Kloštar Vojakovački
  • Izrada geodetskih podloga, parcelacijskih elaborata i elaborata nepotpunih izvlaštenja za projekte izgradnje, rekonstrukcije i obnove prometnica u Hrvatskoj
  • Izrada geodetske podloge za projekt željezničke pruge Škrljevo – Jurdani
  • Izrada geodetskih podloga za projekte izgradnje i rekonstrukcije prometnica u Gruziji
  • Geodetski radovi na izvođenju kružnog križanja Remetinec – u tijeku